Adalet Müfettişliklerine Atanma Taleplerine İlişkin Duyuru

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Müfettişliği kadrolarına atama yapılacaktır. 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3 üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıyan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 30 Eylül 2022 tarihine kadar bağlı bulundukları Cumhuriyet başsavcılıkları veya komisyon başkanlıkları aracılığıyla ya da doğrudan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak talepte bulunmaları gerekmektedir.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulur.


İletişim Bilgisi
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Tel   : 0 (312) 549 53 65
Faks : 0 (312) 549 53 09