Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu 2024 Yılı Teftiş Programına İlişkin Duyuru

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Teftiş Programı, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 101/A maddesi gereğince ilan olunur.