Teftiş Kurulu Başkanlığı
Gelen-Giden Evrak Bürosu

Gelen ve Giden Evrak Bürosunun Görevleri

a) Adalet Müfettişleri tarafından düzenlenen hâl kâğıtlarını raportör incelemesi sonrasında ilgili birimlere göndermek.

b) Teftiş Kurulundan gönderilecek posta işlemlerini yürütmek.

c) Adalet Müfettişlerine gönderilmiş bulunan evrakı kendilerine iletmek.

d) Gelen posta ve kargoları teslim almak.

e) Başkanlığımıza fiziki olarak gelen evrakı teslim almak ve zimmetlemek ve tarayarak UYAP sistemine katmak.