Adalet Müfettişliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Duyuru

Adalet Müfettişliği kararnamesi 23/05/2020 tarihli ve 31135 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup aşağıda isimleri yazılı hâkim ve Cumhuriyet savcıları Adalet Müfettişi olarak atanmışlardır.
Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz. 

Ömer ALKAN
Akın KAVİ
Hakan VAPUR
Fatih TUNCER
Mevlüt KARATAŞ
Özgür DUĞAN
Ahmet Murat KAYNARSOY
Şahin KAPLAN
Suzan UNAT
Erhan DİLBAZ
Bertan SARAÇ