Teftiş Kurulu Başkanlığı
Denetim ve Soruşturma Bürosu

Denetim ve Soruşturma Bürosunun Görevleri

a) Denetim görev emirlerini yazmak, denetim dosyalarının kayıtlarını yapmak, raportörlük işlemlerini takip etmek, gerekli diğer yazışmaları yapmak.

b) İnceleme ve soruşturma görev emirlerini yazmak, ilgili dosyaların kayıtlarını tutmak, raportörlük işlemlerini takip etmek, gerekli diğer yazışmaları yapmak.

c) Birim ve kurum arşivi hizmetlerini gerçekleştirmek.

d) Kurum içerisinde müfettişler ile ilgili yapılan inceleme-soruşturma evrakını muhafaza etmek, gerekli kayıtları tutmak.

e) CİMER Başvurularına ilişkin işlemleri yapmak.

f) Yıl sonlarında müteakip yıla ait “Denetim Programı”nı hazırlamak.