Adalet Başmüfettişliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Duyuru

Adalet Müfettişleri Kerem Kerim ARSLAN, Semih ÇAYÖNÜ, Berkay ALTUĞ ve Mehmet OĞRAŞ Adalet Başmüfettişi olarak atanmışlardır. 
Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.