Teftiş Kurulu Başkanlığı
Bilgi İşlem Bürosu

Bilgi İşlem Bürosunun Görevleri

a) Kurula ait masaüstü ve taşınabilir bilgisayarların, tarayıcıların ve yazıcıların kurulum, güncelleme, yazılım ve ağ işlemlerini gerçekleştirmek.

b) Adalet Müfettişleri tarafından yıl içerisinde yapılan denetimleri dijital ortamda yedeklemek.

c) Başkanlığın talimatı ile Adalet Müfettişlerine gerekli SMS ve e-postaları göndermek.

d) Vatandaşların gönderdiği şikâyet ve diğer dilekçelerin akıbetini kendilerine e-posta ile bildirmek.

e) Kurula ait büro ve odalarda, data prizlerinin genişletilmesi, switch kurulumu, upt kablo basımı ve yerleştirilmesi gibi internet ve UYAP için gerekli bilişim alt yapı hizmetlerini gerçekleştirmek ve idame ettirmek.

f) Yeni atanan adalet müfettişlerinin UYAP yetkilerinin verilmesini sağlamak.

g) Başkanlığımızın web sayfasını düzenlemek ve gerekli güncellemeleri gerçekleştirmek.