ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DENETLENEN BİRİMLER

 

 

1- İdarî Görevleri Yönünden Başsavcı, Başsavcı Vekilleri ve İlgili Savcılar,

2-Cumhuriyet Başsavcılığına Bağlı Birimler,

a-Kalem ve bağlı birim hizmetlerinin denetimi,

b-PTT mutemetliği,

c-İdari İşler Müdürlüğü (Maaş ve harcamalar),

d-Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü,

e-Adlî Sicil İşlemleri,

f-Birim ve Kurum Arşivi,

g-Kütüphane,

h-Sivil savunma faaliyetleri (Yangın, doğal afetler),

ı-Güvenlik faaliyetleri (Binanın ve kişilerin güvenliği),

i-Müstakil vezneler,

j-UYAP hizmetlerinin denetimi (veri hazırlama kontrol işlemleri),

k-Yemekhane,

l- Suç Eşyası Emanet Memurluğu,

m-Lojmanlar,

n-Basılı evrak,

o-Ayniyat Memurluğu

ö-Diğer birimler

3- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanı, Üyeleri ve İşlemleri,

4-İdarî görevleri yönünden Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekilleri, ilgili savcılar ve bu yönü ile bağlı birimler (yürürlüğe girdiğinde),

5-Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Üyeleri ve İşlemleri, (yürürlüğe girdiğinde)

6-Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Üyeleri ve İşlemleri,

7-İl Seçim ve İlçe Seçmen Kütük Büroları,

8-Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri,

9-Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Merkezleri,

10-İcra Müdürlükleri ve İzale-i Şüyu Satış Memurlukları,

11-Türkiye Barolar Birliği ve Barolar,

12-Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Grup Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri, Adlî Tabiplikler,

13-Türkiye Noterler Birliği, Noter Odaları, Noterlik Daireleri,

14- Bakanlık Merkez Birimleri (Bakan tarafından tensip edildiğinde),

15- Uluslararası kuruluş ve mahkemelerde ya da geçici yetki veya görevlendirme ile başka bir kurum, kurul veya kuruluşta görev yapan hâkim ve savcılar (Bakan tarafından tensip edildiğinde)

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 23.02.2015 ] - Webmaster :Volkan YEŞİLYURT
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.